Upphandling – ett viktigt ansvarsområde för en styrelse

De flesta som har erfarenhet av styrelsearbete i en bostadsrättsförening vet hur viktigt det är med en noggrann upphandling, i synnerhet när ett större arbete ska göras i föreningen. Många har också erfarenhet av hur jobbigt och kostsamt det kan bli om det blir fel eller problem på vägen. Valet av rätt entreprenör som leder och genomför arbetet på bästa sätt är därför en framgångsfaktor för såväl genomförandet som resultatet.

Joakim Sahlsten är arbetschef och grundare av Storstadens Entreprenad. Han har jobbat med många renoveringar i olika bostadsrättsföreningar och ger sin syn på vad en styrelse bör tänka på.
– Upphandling är ju en av de viktigaste arbetsuppgifterna för en styrelse och innebär ett stort ansvar. Ett tydligt och korrekt förfrågningsunderlag och god planering förenklar både upphandlingen och det fortsatta arbetet. Det handlar om att säkerställa att både utförandet och slutresultatet stämmer överens med de förutsättningar och den målbild som föreningen har. En bra upphandling minimerar risken för missförstånd och ger de mest fördelaktiga inköpen. Det stärker också styrelsens förtroende hos medlemmarna. Sen ska man inte underskatta vikten av att entreprenörer behöver ha en stark ekonomi för att klara flera års garantiåtagande.

Personliga, ödmjuka och engagerade
I samband med att vi lämnar en offert till en bostadsrättsförening så vill vi gärna gå igenom den med styrelsen. Tillsammans går vi då igenom offerten, vid behov förklarar vi begrepp och metoder och ger styrelsen en bild av genomförandet. Det kostar inte föreningen någonting och vi har märkt att det skapar en förståelse för arbetet som ska göras vilket ökar chansen till att alla intagna offerter bedöms lika. Ett korrekt utfört renoveringsprojekt är en positiv upplevelse för alla inblandade.
Det är därför vi tycker att genomförandet är lika viktigt som slutresultatet

Hjälp till en styrelse att se hela bilden
– En styrelse behöver ofta stöd i upphandlingsprocessen. Från att göra en förstudie av förutsättningarna för att formulera en tydlig förfrågan. Sedan ska anbuden bedömas, och här rekommenderar jag alltid att ta referenser. Det handlar förstås om att hitta den bästa entreprenören men även att se till hela bilden. Ett litet jobb är en del av en helhet och det kan finnas andra och nya lösningar vid till exempel en renovering. Det handlar om ekonomi men också om hållbarhet, vilket alltfler styrelser lägger vikt vid. Just med hållbarhet jobbar vi i alla led. Vi kan hjälpa en styrelse att både köpa och planera rätt, men också att hitta andra vägar. Det är bra för alla inblandade.

God kommunikation och kreativitet
– Oavsett om det är ett mindre eller större projekt brukar vi prata om några nyckelfaktorer för att lyckas. Det är god kommunikation, engagemang och kreativitet. Ibland finns det utmaningar i projektet, speciellt när arbetena ska göras där människor bor. Då kopplar vi på vår tävlings-instinkt för att lösa problemen. Vår slutkund är medlemmarna i föreningen och det handlar om deras boendemiljö och ekonomi. Förutom löpande kontakt med styrelsen, sköter vi löpande information till de boende under arbetets gång och det finns alltid någon hos oss att kontakta. Vi kan också vara med på informationsmöten för att gå igenom tidplanen och processen, och är behjälpliga om det uppstår något problem. Vid komplexa och störande projekt, som till exempel betongrenoveringar, är det extra viktigt.

Egna yrkesarbetare och systematik och struktur i projektet.
– I de olika entreprenaderna vi genomför har vi så långt det är möjligt våra egna yrkesarbetare inom bygg, betong, snickerier, trädgårds- och fastighetsskötsel. Det är uppskattat och gör också stor skillnad. Vi kan bibehålla en hög nivå eftersom vi vet att de som utför arbetet är både kompetenta och engagerade. Det ger också en bättre kontinuitet att ha vår egen personal på plats. Sist men inte minst kan man inte nog betona vikten av ordning och reda i projektet. Projektekonomi, löpande avstämningar och slutdokumentation. Vi lägger stort fokus på de delarna hela vägen och finns även tillgängliga efter att projektet avslutats. Vi är en trygg och pålitlig partner hela vägen fram till det är klart. Välkommen att höra av dig!
vill du veta mer hur ni kan lyckas med er upphandling?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
08-420 009 04