Bostadsrättsföreningar

EN TRYGG PARTNER

Din partner i det stora projektet, men också till det lilla servicearbetet. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar. Storstadens hjälper er från start till slut, från förstudie, bygglovsansökningar, bygghandlingar till slutförd entreprenad och överlämnande av drift- och underhållsdokument samt långa garantier. För oss är genomförandet lika viktigt som slutresultatet.

EN TRYGG PARTNER

Din partner i det stora projektet, men också till det lilla servicearbetet. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar. Storstadens hjälper er från start till slut, från förstudie, bygglovsansökningar, bygghandlingar till slutförd entreprenad och överlämnande av drift- och underhållsdokument samt långa garantier. För oss är genomförandet lika viktigt som slutresultatet.
projektformer
Vi har egna yrkesarbetare inom bygg, betong, snickerier och trädgårds- och fastighetsskötsel. Storstadens hjälper er med den stora entreprenaden, det lilla servicearbetet och fastighetsskötseln. Vi vill hjälpa styrelsen och medlemmarna till en trygg framtid, låt oss hjälpa er med underhållsplanen, projektering, energieffektivisering och renoveringar.
projektformer
Vi har egna yrkesarbetare inom bygg, betong, snickerier och trädgårds- och fastighetsskötsel. Storstadens hjälper er med den stora entreprenaden, det lilla servicearbetet och fastighetsskötseln. Vi vill hjälpa styrelsen och medlemmarna till en trygg framtid, låt oss hjälpa er med underhållsplanen, projektering, energieffektivisering och renoveringar.
Joakim Sahlsten
arbetsroll
Arbetschef