Kent Sahlsten
Projektledare / Platschef
Lina Waldén
Trädgårdsmästare  
Behöver ni hjälp med er innergård?
Ange dina kontaktuppgifter nedan, så bokar vi in ett möte!
Tack! Vi hör av oss.
Oops! Något blev fel, vänligen försök igen

Så renoverar ni innergården på bästa sätt

1 Hitta inspiration

Kontakta andra föreningar som gjort liknande renoveringar och lär av dem.

2 Ta reda på historiken

Har det tidigare varit läckage eller problem? Vilka tidigare renoveringar är gjorda?

3 Kolla referenser

Besök referensobjekt till de entreprenörer som är tillfrågade. Ställ frågor till de personer i styrelsen som var med under renoveringen.

4 Kartlägg era behov

Hur ska innergården användas? Vilka ytor ska skapas?

5 Ta hjälp

En kunnig entreprenör kan bistå med alla delar i projektet och kan även hjälpa er att investerahållbart på rätt ställen.

Att renovera en innergård innebär många beslut och kräver hög kompetens. Rätt planerad kan platsen erbjuda rekreation, lek och umgänge. Så hur ser vägen till den perfekta innergården ut? Vilka är de vanligaste misstagen under en renovering och hur bör skötsel och underhåll genomföras för att känslan ska bestå?

En renovering av innergården höjer inte bara värdet på fastigheten, det ökar även trivseln för de boende och tryggheten för de hyresgäster som finns under. Så hur genomförs en renovering på bästa sätt?

– Det allra bästa är att ta hjälp av en bevisat kunnig projektör eller entreprenör som har tidigare erfarenhet av innergårdsrenoveringar. På så sätt finns ingen risk att något viktigt steg glöms bort eller att någon detalj missas, vilket kan komma att kosta stora summor i efterhand, säger Kent Sahlsten, platschef på Storstadens Entreprenad AB, som genomfört många renoveringar av innergårdar.

Innergårdsrenovering, BRF Entitan

Börja med en ordentlig undersökning

Det första steget vid en renovering är att ta reda på hur den befintliga innergården är uppbyggd med eventuella fyllnadsmassor, tätskikt eller isolering. Det görs med hjälp av så kallade provgropar, där entreprenören gräver och river ner till betongen eller stålbjälklaget och dokumenterar de olika materialen och dess tjocklek. Som en del i den förberedande undersökningen tittar man även på om det finns läckage eller skador på själva bjälklaget som måste åtgärdas i samband med renoveringen.

– Ofta finns verksamheter eller allmänna ytor under en innergård som behöver skyddas under renovering med ett tillfälligt väderskydd, så att det inte uppstår skador från väder och vind under renoveringen, förklarar Kent

"Det allra bästa är att ta hjälp av en bevisat kunnig projektör eller entreprenör som har tidigare erfarenhet av innergårdsrenoveringar."

Viktigt med säkerhet och materialval.

Ett vanligt misstag när det kommer till renovering av innergårdar är att viktbelastningen glöms bort.

– Det finns flertalet olika lättviktsmaterial som har hög isoleringsförmåga och som passar för den här typen av renoveringar, men många gånger har det bara fyllts på utan att ta hänsyn till vad bjälklaget tål. Det är viktigt att tidigt komma överens om hur kommunikationen ska ske och vilka hjälpmedel som ska användas, såsom tidsplan, betalningsplan, ändringsrutiner och kvalitet-, miljö- och arbetsplan. Under renoveringen ska avspärrningar till arbetsplatsen kontrolleras dagligen för att inte riskera att någon kan komma in och göra sig illa. En säker arbetsplats för alla är prio 1, säger Kent.

Den slutgiltiga kostnaden för renoveringen beror på många faktorer, allt från hur omfattande ingrepp som behöver göras i konstruktionen samt hur stor ytan är till vilken typ av växter som planteras.

Entré och utemiljö, Nordic Forum

Välj växter utifrån funktion och behov

Många väljer att ta hjälp av en arkitekt när en helt ny gård ska skapas och det visuella prioriteras före funktion.

– Det bästa är om planteringar och grönytor planeras för att fungera i verkligheten och möter de behov som finns. Det ska också vara hållbart över tid och inte kräva mer skötsel än vad det finns tid för, säger Lina Waldén, trädgårdsmästare hos Storstadens Entreprenad AB med mångårig erfarenhet av trädgårdsplanering och skötsel. Hennes bästa råd är att välja lättskötta växter som gröna buskar, korneller eller funkia, även kallad hosta. Regelbunden beskärning är också viktigt för att behålla planteringarna fina.

– Stora gröna växter skapar en lummighet och trevnadskänsla. Vintergröna växter skapar trevnad året runt och vårlökar som tittar fram innan alla sommarblommor vaknat är alltid vackert, tipsar Lina.

Innergårdsrenovering, Brf Entian

Våga be om hjälp

Det är många faktorer som avgör om ni lyckas med era planteringar, såsom jordmån, antalet soltimmar, skugglägen och vindläge. Därför är det väl investerade pengar att ta hjälp av någon som är kunnig inom området.

– Annars finns risken att ni lägger massor av pengar på trädgården bara för att bli tvungna att göra om allt året därpå. En bra planerad plantering kräver absolut sitt underhåll, men är anpassad efter er förmåga samt era behov och kommer att vara vacker i många år framöver, menar Lina.

En renovering av en innergård är ett stort projekt som kräver expertis inom flera områden för att undvika kostsamma misstag.

– Därför är det klokt att ta hjälp av ett företag som har all kompetens som behövs. Då kan ni få ett förslag som utgår från er budget och ni undviker framtida dyra kostnader som uppstår när det inte görs ordentligt från början, säger Lina.