projekt
Nordic Forum - Entré & utemiljö
uppdragsgivare
Revelop
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Genomförd
Nordic Forum erhåller nytt "ansikte" genom ny utemiljö och nya entréer. Huvudentréen byggs om i sin helhet, där glaspartier och limträpelare möter varandra. Nytt utegym och pergola. Omfattande planteringar av träd, buskar och perenner. Projektet avslutas i början av december 2020.
projekt
Nordic Forum - Entré & utemiljö
uppdragsgivare
Revelop
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Genomförd
Nordic Forum erhåller nytt "ansikte" genom ny utemiljö och nya entréer. Huvudentréen byggs om i sin helhet, där glaspartier och limträpelare möter varandra. Nytt utegym och pergola. Omfattande planteringar av träd, buskar och perenner. Projektet avslutas i början av december 2020.
Totalentreprenad
projektform
Bygg, Betongarbeten, Fasad, ROT, Renovering, Utemiljö, Mark, Glas
Projekttyper
projektformer
Totalentreprenad
projekttyper
Bygg, Betongarbeten, Fasad, ROT, Renovering, Utemiljö, Mark, Glas
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904