projekt
Nordic Forum - Entré & utemiljö
uppdragsgivare
Revelop
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Genomförd
Nordic Forum fick en "ansiktslyftning" med ny utemiljö och nya entréer. Huvudentrén byggdes om i sin helhet, där glaspartier och limträpelare möter varandra. Nytt utegym, en vacker pergola och omfattande planteringar av träd, buskar och perenner gjorde stor skillnad. Projektet avslutades i början av december 2020.
projekt
Nordic Forum - Entré & utemiljö
uppdragsgivare
Revelop
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Genomförd
Nordic Forum fick en "ansiktslyftning" med ny utemiljö och nya entréer. Huvudentrén byggdes om i sin helhet, där glaspartier och limträpelare möter varandra. Nytt utegym, en vacker pergola och omfattande planteringar av träd, buskar och perenner gjorde stor skillnad. Projektet avslutades i början av december 2020.
Totalentreprenad
projektform
Bygg, Betongarbeten, Fasad, ROT, Renovering, Utemiljö, Mark, Glas
Projekttyper
projektformer
Totalentreprenad
projekttyper
Bygg, Betongarbeten, Fasad, ROT, Renovering, Utemiljö, Mark, Glas
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904