projekt
Infra City
uppdragsgivare
Profi Fastighets AB
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Genomförd
Lastgatan renoverades med tätskikt, gjutasfalt och dillfogar, samt nya brunnar. Lastfarten erhöll selektiv betonglagning, både genom lapp och lagning samt sprutbetong.
projekt
Infra City
uppdragsgivare
Profi Fastighets AB
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Genomförd
Lastgatan renoverades med tätskikt, gjutasfalt och dillfogar, samt nya brunnar. Lastfarten erhöll selektiv betonglagning, både genom lapp och lagning samt sprutbetong.
Utförandeentreprenad
projektform
Tätskikt, Betong, Vattenbilning, Gjutasfalt, Sprutbetong
Projekttyper
projektformer
Utförandeentreprenad
projekttyper
Tätskikt, Betong, Vattenbilning, Gjutasfalt, Sprutbetong
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904