projekt
Insprängt garage Saltis
uppdragsgivare
Privatperson
Tjänstetyp
Konsument
projektstatus
Genomförd
Berg sprängdes bort för att göra plats åt detta vackra dubbla dubbelbilsgarage. Fasad av lärkribbor.
projekt
Insprängt garage Saltis
uppdragsgivare
Privatperson
Tjänstetyp
Konsument
projektstatus
Genomförd
Berg sprängdes bort för att göra plats åt detta vackra dubbla dubbelbilsgarage. Fasad av lärkribbor.
Totalentreprenad
projektform
Garage, Bergsschakt, Murning, Betong, Lärk, Granit
Projekttyper
projektformer
Totalentreprenad
projekttyper
Garage, Bergsschakt, Murning, Betong, Lärk, Granit
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904