projekt
Innergårdsrenovering - Värdshusvägen 26
uppdragsgivare
Botkyrkabyggen
Tjänstetyp
Företag
projektstatus
Pågående
Renoveringen av den andra innergården på Värdshusvägen i Botkyrka Arbetet innefattar kontroll av gårdsbjälklaget, nytt tätskikt, dränering mot garagevägg, gårdsuppbyggnad av nya utsmyckningar med bland annat nya armaturer, lekplatser, cykelgarage, planteringar etc.
projekt
Innergårdsrenovering - Värdshusvägen 26
uppdragsgivare
Botkyrkabyggen
Tjänstetyp
Företag
projektstatus
Pågående
Renoveringen av den andra innergården på Värdshusvägen i Botkyrka Arbetet innefattar kontroll av gårdsbjälklaget, nytt tätskikt, dränering mot garagevägg, gårdsuppbyggnad av nya utsmyckningar med bland annat nya armaturer, lekplatser, cykelgarage, planteringar etc.
Totalentreprenad
projektform
Innergårdsrenovering Stockholm, Gårdsrenovering Stockholm , Renovering Tätskikt, Markarbeten Stockholm, Plantering, Dränering, Utemiljö, Markarbeten Stockholm.
Projekttyper
projektformer
Totalentreprenad
projekttyper
Innergårdsrenovering Stockholm, Gårdsrenovering Stockholm , Renovering Tätskikt, Markarbeten Stockholm, Plantering, Dränering, Utemiljö, Markarbeten Stockholm.
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904