projekt
Gårdsrenovering - Värdshusvägen 16
uppdragsgivare
Botkyrkabyggen
Tjänstetyp
Företag
projektstatus
Genomförd
Renovering av innergård åt Botkyrkabyggen. I projektet ingår rivning av bef. överbyggnad, utbyte av bef. tätskikt, dränering runt garage, återställande av mark och nya utsmyckningar med bland annat nya armaturer, lekplatser, cykelgarage, planteringar etc.
projekt
Gårdsrenovering - Värdshusvägen 16
uppdragsgivare
Botkyrkabyggen
Tjänstetyp
Företag
projektstatus
Genomförd
Renovering av innergård åt Botkyrkabyggen. I projektet ingår rivning av bef. överbyggnad, utbyte av bef. tätskikt, dränering runt garage, återställande av mark och nya utsmyckningar med bland annat nya armaturer, lekplatser, cykelgarage, planteringar etc.
Totalentreprenad
projektform
Innergårdsrenovering Stockholm, Gårdsrenovering Stockholm , Renovering Tätskikt, Markarbeten Stockholm, Plantering, Dränering, Utemiljö, Markarbeten Stockholm.
Projekttyper
projektformer
Totalentreprenad
projekttyper
Innergårdsrenovering Stockholm, Gårdsrenovering Stockholm , Renovering Tätskikt, Markarbeten Stockholm, Plantering, Dränering, Utemiljö, Markarbeten Stockholm.
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904