projekt
Botkyrkabyggen - Gårdsrenovering
uppdragsgivare
Botkyrkabyggen
Tjänstetyp
Företag
projektstatus
Pågående
Renovering av innergård år Botkyrkabyggen. I projektet ingår rivning av bef. överbyggnad, utbyte av bef. tätskikt, dränering runt garage, återställande av mark och nya utsmyckningar med bland annat nya armaturer, lekplatser, cykelgarage, planteringar etc.
projekt
Botkyrkabyggen - Gårdsrenovering
uppdragsgivare
Botkyrkabyggen
Tjänstetyp
Företag
projektstatus
Pågående
Renovering av innergård år Botkyrkabyggen. I projektet ingår rivning av bef. överbyggnad, utbyte av bef. tätskikt, dränering runt garage, återställande av mark och nya utsmyckningar med bland annat nya armaturer, lekplatser, cykelgarage, planteringar etc.
Totalentreprenad
projektform
Innergårdsrenovering Stockholm, Gårdsrenovering Stockholm , Renovering Tätskikt, Markarbeten Stockholm, Plantering, Dränering, Utemiljö, Markarbeten Stockholm.
Projekttyper
projektformer
Totalentreprenad
projekttyper
Innergårdsrenovering Stockholm, Gårdsrenovering Stockholm , Renovering Tätskikt, Markarbeten Stockholm, Plantering, Dränering, Utemiljö, Markarbeten Stockholm.
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904