projekt
Garagagerenovering – Brf Väduren
uppdragsgivare
HSB
Tjänstetyp
Bostadsrättsförening
projektstatus
Pågående
Garagagerenovering – Brf Väduren Arbetet innefattar tätskikt, pelarrenovering, dagvattenhantering, ny belysning, installation av laddboxar mm.
projekt
Garagagerenovering – Brf Väduren
uppdragsgivare
HSB
Tjänstetyp
Bostadsrättsförening
projektstatus
Pågående
Garagagerenovering – Brf Väduren Arbetet innefattar tätskikt, pelarrenovering, dagvattenhantering, ny belysning, installation av laddboxar mm.
Totalentreprenad
projektform
Garagerenovering stockholm, Garagerenovering haning, Garagerenovering, Betong, Asfalt, tätskikt
Projekttyper
projektformer
Totalentreprenad
projekttyper
Garagerenovering stockholm, Garagerenovering haning, Garagerenovering, Betong, Asfalt, tätskikt
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904