projekt
Frykdalsbacken 12 - kontorsanpassning
uppdragsgivare
Stenförren
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Pågående
Återbruk och cirkulärt byggande Storstadens Entreprenad AB renoverar och kontorsanpassar åt Stendörren AB, en lokal på Fryksdalsbacken i Farsta. Vilken vi även kommer att använda som vår nya kontorslokal de kommande åren. Storstadens är utbildade inom #återbruk och cirkulärt byggande. Vi har valt att i detta projekt återbruka, så när som möjligt, 100%. Målet är att minska mängden avfall, uttag av naturresurser samt CO2-utsläpp inom byggbranschen. Allt för att bidra till en cirkulär och klimatneutral framtid. Exempelvis återbrukas befintliga dörrar och glaspartier, men de renoveras och målas om, pentry behålls i största möjliga mån, men luckor lackas om. Undertak behålls, men kompletteras och sprutmålas i sin helhet för att erhålla samma kulör.
projekt
Frykdalsbacken 12 - kontorsanpassning
uppdragsgivare
Stenförren
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Pågående
Återbruk och cirkulärt byggande Storstadens Entreprenad AB renoverar och kontorsanpassar åt Stendörren AB, en lokal på Fryksdalsbacken i Farsta. Vilken vi även kommer att använda som vår nya kontorslokal de kommande åren. Storstadens är utbildade inom #återbruk och cirkulärt byggande. Vi har valt att i detta projekt återbruka, så när som möjligt, 100%. Målet är att minska mängden avfall, uttag av naturresurser samt CO2-utsläpp inom byggbranschen. Allt för att bidra till en cirkulär och klimatneutral framtid. Exempelvis återbrukas befintliga dörrar och glaspartier, men de renoveras och målas om, pentry behålls i största möjliga mån, men luckor lackas om. Undertak behålls, men kompletteras och sprutmålas i sin helhet för att erhålla samma kulör.
Totalentreprenad
projektform
Kontorsanpassning i Stockholm, Kontorsanpassning i Farsta, Återbruk, cirkulärt byggande
Projekttyper
projektformer
Totalentreprenad
projekttyper
Kontorsanpassning i Stockholm, Kontorsanpassning i Farsta, Återbruk, cirkulärt byggande
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904