projekt
Frykdalsbacken 12 - kontorsanpassning
uppdragsgivare
Stendörren
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Genomförd
Renoveringen och kontorsanpassningen av en lokal på Fryksdalsbacken i Farsta åt Stendörren, är ett utmärkt exempel på återbruk och cirkulärt byggande. Vi kommer själva att använda lokalen för vårt kontor de kommande åren. Storstadens innehar utbildning inom #återbruk och cirkulärt byggande och i detta projekt har vi valt att återbruka nästan 100%. Målet är att minska mängden avfall, uttag av naturresurser samt CO2-utsläpp inom byggbranschen, allt för att bidra till en cirkulär och klimatneutral framtid. Vi renoverar och målar om befintliga dörrar och glaspartier, pentry behålls i största möjliga mån med omlackerade luckor. Undertak behålls, men kompletteras och sprutmålas i sin helhet för att erhålla samma kulör.
projekt
Frykdalsbacken 12 - kontorsanpassning
uppdragsgivare
Stendörren
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Genomförd
Renoveringen och kontorsanpassningen av en lokal på Fryksdalsbacken i Farsta åt Stendörren, är ett utmärkt exempel på återbruk och cirkulärt byggande. Vi kommer själva att använda lokalen för vårt kontor de kommande åren. Storstadens innehar utbildning inom #återbruk och cirkulärt byggande och i detta projekt har vi valt att återbruka nästan 100%. Målet är att minska mängden avfall, uttag av naturresurser samt CO2-utsläpp inom byggbranschen, allt för att bidra till en cirkulär och klimatneutral framtid. Vi renoverar och målar om befintliga dörrar och glaspartier, pentry behålls i största möjliga mån med omlackerade luckor. Undertak behålls, men kompletteras och sprutmålas i sin helhet för att erhålla samma kulör.
Totalentreprenad
projektform
Kontorsanpassning i Stockholm, Kontorsanpassning i Farsta, Återbruk, cirkulärt byggande, CCbuild
Projekttyper
projektformer
Totalentreprenad
projekttyper
Kontorsanpassning i Stockholm, Kontorsanpassning i Farsta, Återbruk, cirkulärt byggande, CCbuild
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904