projekt
DA Mattsson
uppdragsgivare
DA Mattsson
Tjänstetyp
Företag
projektstatus
Genomförd
Uppförande av våtsiktsanläggning, anläggning där gamla schaktmassor tvättas och sorteras i olika fraktioner. Betongentreprenaden omfattande samtliga betongarbeten. Bland annant utfördes stödmurar, kraftiga grundplattor, radiemurar och 16m höga väggar med högt motstånd mot vattengenomträngning.
projekt
DA Mattsson
uppdragsgivare
DA Mattsson
Tjänstetyp
Företag
projektstatus
Genomförd
Uppförande av våtsiktsanläggning, anläggning där gamla schaktmassor tvättas och sorteras i olika fraktioner. Betongentreprenaden omfattande samtliga betongarbeten. Bland annant utfördes stödmurar, kraftiga grundplattor, radiemurar och 16m höga väggar med högt motstånd mot vattengenomträngning.
Utförandeentreprenad
projektform
Betongarbeten, Anläggning, Armering, Radiemur, Kylrör, Storform, Dokaform, gjutarbeten
Projekttyper
projektformer
Utförandeentreprenad
projekttyper
Betongarbeten, Anläggning, Armering, Radiemur, Kylrör, Storform, Dokaform, gjutarbeten
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904