projekt
Coop Bredden - Lokalanpassning
uppdragsgivare
Revelop
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Genomförd
Ombyggnation av lokal till Coop butik
projekt
Coop Bredden - Lokalanpassning
uppdragsgivare
Revelop
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Genomförd
Ombyggnation av lokal till Coop butik
Totalentreprenad
projektform
Butiksanpassning, lokalanpassning, Ombyggnation
Projekttyper
projektformer
Totalentreprenad
projekttyper
Butiksanpassning, lokalanpassning, Ombyggnation
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904