projekt
C/O Norrviken - Kontorsanpassning
uppdragsgivare
Revelop
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Genomförd
Kontorsanpassning av befintlig lokal som fräschas upp.
projekt
C/O Norrviken - Kontorsanpassning
uppdragsgivare
Revelop
Tjänstetyp
Fastighetsägare
projektstatus
Genomförd
Kontorsanpassning av befintlig lokal som fräschas upp.
Totalentreprenad
projektform
Lokalanpassning i Sollentuna, Kontorsanpassning i Sollentuna, Renovering företagslokal, Företagslokal i Sollentuna
Projekttyper
projektformer
Totalentreprenad
projekttyper
Lokalanpassning i Sollentuna, Kontorsanpassning i Sollentuna, Renovering företagslokal, Företagslokal i Sollentuna
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904