projekt
Brf Pargas
uppdragsgivare
Brf Pargas
Tjänstetyp
Bostadsrättsförening
projektstatus
Genomförd
Totalrenovering av fyra innergårdar inklusive underliggande byte av tätskikt på gårdsbjälklag. Inom entreprenaden ingick även en omfattande växtentreprenad, lekutrusning, ny gårdsbelysning.
projekt
Brf Pargas
uppdragsgivare
Brf Pargas
Tjänstetyp
Bostadsrättsförening
projektstatus
Genomförd
Totalrenovering av fyra innergårdar inklusive underliggande byte av tätskikt på gårdsbjälklag. Inom entreprenaden ingick även en omfattande växtentreprenad, lekutrusning, ny gårdsbelysning.
Totalentreprenad
projektform
Innergård, Gårdsbjälklag, Markarbeten, Plantering, Dränering
Projekttyper
projektformer
Totalentreprenad
projekttyper
Innergård, Gårdsbjälklag, Markarbeten, Plantering, Dränering
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904