projekt
Brf Kvarnen
uppdragsgivare
Brf Kvarnen
Tjänstetyp
Bostadsrättsförening
projektstatus
Genomförd
Två fristående garage med stora skador i betongkonstruktionerna och befintligt tätskikt. Totalentreprenaden omfattade pågjutning av pelare och yttre väggar, selektiva reparationer av undersida bjälklag. Ny belysning och installationer. Inbrottsksydd monterades i form av sträckmetallgaller.
projekt
Brf Kvarnen
uppdragsgivare
Brf Kvarnen
Tjänstetyp
Bostadsrättsförening
projektstatus
Genomförd
Två fristående garage med stora skador i betongkonstruktionerna och befintligt tätskikt. Totalentreprenaden omfattade pågjutning av pelare och yttre väggar, selektiva reparationer av undersida bjälklag. Ny belysning och installationer. Inbrottsksydd monterades i form av sträckmetallgaller.
Totalentrerpenad
projektform
Garage, Betong, Vattenbilning, Påkörningsräcke, Sprutbetong, Pågjutninng, Gjutasfalt, Tätskikt
Projekttyper
projektformer
Totalentrerpenad
projekttyper
Garage, Betong, Vattenbilning, Påkörningsräcke, Sprutbetong, Pågjutninng, Gjutasfalt, Tätskikt
vill du veta mer om detta projekt?
Joakim Sahlsten
arbetsroll
VD & Arbetschef
Epost
Joakim@Storstadens.com
telefon
0708-414904